Európai dimenziók

A kutatás alapján, amit a korábbi SMELearning Projekt transzferált módszertanában végeztek és az új SME 2.0 konzorcium is felmért - igazítva a javaslatokat a vonatkozó EK tanulmányokhoz – az alábbi kulcsszavak sorolhatóak fel az SME 2.0 eredményein alapuló kurzusok tervezéséhez:
  • Modularitás;
  • Tanegységek;
  • Kreditek;
  • EQF/NQF szintek;
  • Tanulási eredmények (Tudás, készségek, kompetenciák);
  • Rugalmas tanulási útvonal 
Az SME 2.0 kurzusokat úgy alakították ki, hogy illeszkedjenek az EKKR megfelelő pontjához, a partnerek összehangolják a tananyagot a saját országukban alkalmazott nemzeti keretrendszereknek megfelelően.  Az SME2 kurzusait az átláthatóság követelményeinek megfelelően kell kidolgozni, le kell bontani oktatási komponensekre, tanulási eredményekre, értékelésekre és tanulási időre/munkaráfordításra stb. Nagyon ajánlatos a tananyagot az EU szabványokhoz, például az Európai e-Kompetencia Keretrendszerhez igazítani. A modulokat a KKVk speciális igényeinek megfelelően kell elérhetővé tenni.