Kurzusértékelés

Az SME Learning módszertan egyik legfontosabb ajánlása -egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel - a következő: a kis-és középvállalkozások nem igénylik a hosszú, nagyméretű kurzusokat, számunkra az a fontos, hogy a munkájukban éppen felmerülő problémák megoldásához kapjanak gyors segítséget.
 
Az SME 2.0 „Webes eszközök a vállalkozásban” c. kurzusa nem tűzte ki maga elé azt a célt, hogy integrált gazdasági informatikai tananyagot kínáljon fel. Egyrészt felvállalta az alapvető web 2.0-ás eszközök kezelésének (technikáinak) megtanítását, másrészt háttéranyagot kínált ahhoz, hogy minden résztvevő saját maga alkossa meg a vállalkozásának legmegfelelőbb tartalmakat.