Kurzustervezés

Az SME 2.0 projekt keretén belül az előzetes szükségletelemzés eredményeit figyelembe véve hazai környezetre adaptáltuk az SMELearning (LdV, 2005-2007) projekt során  kidolgozott módszertant. A kutatás igazolja, hogy a KKV-ék képzési igényeire az elmúlt évek ajánlatai nem adnak megfelelő választ. A projekt eredményeként publikált tanulmány (Michel Lisowsky: “Strategic Recommendation: How to make information technology work for the training in your SME”, 2007) vizsgálja azokat a tényezőket, amelyek a KKV-ék továbbképzési igényeit tartalmukban és módszereikben alapvetően megkülönböztetik a többi munkavállaló (például a multinacionális cégek, a közintézmények alkalmazottai) számára szervezett képzésektől.
 
Fentiek figyelembe vételével zajlott a kurzustervezés és készült el a kurzusok kompetencia-térképe és a képzési modulok tematikája. A tananyagok implementálásánál és a pilot képzés lebonyolításánál fenti dokumentumok fontos refernciapontként szolgáltak.